Procedura reklamacije

Početna Isporuka robeProcedura reklamacije

Povrat kupljenih Proizvoda

 

 

Korisnik ima pravo u roku od 2  dana od dana dostave Proizvoda na zamenu kupljenog proizvoda  ukoliko uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni.  Mi ćemo robu prihvatiti i izvršiti zamenu.Potrebno je da nas o tome obavestite. 

Povraćaj robe ide na trošak kupca.

ANM Trade će, na osnovu zahteva za  zamenu, korisniku zameniti Proizvod u najkraće mogućem roku .

Kontakt

Posaljite upit sms porukom na navedeni telefon ili email.

 + 381 069/647-688

 info@sveambalaze.com

 

Copyright 2015 - 2024 © Ambalaze i Pakovanja